Bestyrelse

Konstituerede formand
Torben Stevnsborg

Kasserer
Tove Rørvig

Bestyrelsesmedlem
Lars Lylloff

Bestyrelsesmedlem
Lasse Foldager