Om TFCV Beredskab

TFCV Beredskab er i gang med at skabe et for Danmark unikt center for Forsvarets beredskab før og nu. TFCV Beredskabs formål er at virke til gavn for børn, voksne og familier, således at alle kan samles om fælles aktiviteter.

TFCV Beredskab har tillige et aktivt beredskab der kan engageres til messer, stevner og andre begivenheder, hvor der kræves tilstædeværelse af behandlere af forskellige art.